Spotkania dla rodziców

Zebrania z rodzicami odbędą się w poniedziałek 19 września.
Klasy 1-3 godzina 17.00, klasy 4-8 godzina 18.00.

Wykaz sal będzie dostępny przy wejściu do szkoły.