Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

W piątek 1 października odbyło się spotkanie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego SP 149.  W obecnej kadencji Jagoda Kosoń (kl. 8a) pełni funkcje przewodniczącej. Maciej Szczurek z klasy 8d i Amelia Zienkiewicz z klasy 8b pełnią funkcje wiceprzewodniczących. W prezydium zasiadają również Amelia Jabłońska (kl. 5c) i Karolina Psica (kl. 5d). Podczas spotkania nowy Samorząd Uczniowski ustalił cele i priorytety działania w roku szkolnym 2021/2022.  Uczniowie spotkali się również z Panią Dyrektor Agnieszką Barber i nawiązali kontakt z Radą Rodziców. Jednym z pierwszych celów Samorządu Uczniowskiego jest wdrożenie „Szczęśliwego numerka”, który w tym roku szkolnym będzie losowany elektronicznie. O kolejnych ciekawych inicjatywach dowiemy się wkrótce. 

Życzymy powodzenia !!