Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

W mijającym tygodniu odbyło się spotkanie Samorząd Uczniowski SP 149, które odbyło się tym razem w pizzerii. Podczas spotkania była omawiana organizacja dyskoteki, komersu i wysuwane były propozycje konkursów. Uczniowie chcieliby zorganizować seanse filmowe posadzić drzewka w obrębie szkoły. 

Życzymy powodzenia !!