Święty Mikołaj w SP 149

Dzisiaj 6 grudnia 2022 nasza szkolna ekipa Mikołaja odwiedza uczniów ze słodkim poczęstunkiem. 

Na zdjęciu z Panią dyrektor Agnieszką Barber!