Bieg do UE

Wczoraj na terenie Orlika Szkoły Podstawowej 149 odbył się BIEG RODZINNY PO UNII EUROPEJSKIEJ.
Celem imprezy było:
1. Popularyzacja biegów rodzinnych jako formy aktywnego spędzania czasu.
2. Integracja środowisk szkolnych – uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży o Unii Europejskiej.
Organizatorem biegu był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Wschód.
W biegu rodzinnym startowały pary – dziecko do 16 roku życia wraz z
rodzicem/opiekunem prawnym. Udział wzięło 40 par, 80 osób, rodzic wraz z uczniem naszej szkoły. 
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, medal oraz ciepły poczęstunek.
Medale wręczali – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Rafał Komarewicz , Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Dominik Homa i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 149 Pani Agnieszka Barber.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w rodzinnym biegu, życzymy sukcesów w biegu finałowym, który się odbędzie 8 października 2023.